Sosialmedisinsk senter inviterer til fagdag med Lars Gunnar Lingås på Studenthuset Driv, Tromsø, tirsdag 4.oktober 2011:

Etikk og etiske problemstillinger i møte med rusmiddelbrukere

Bl.a. vil følgende tema bli behandlet:

 • En kort innføring i etikk og profesjonsetikk
 • Menneskesyn og menneskeverd i rusomsorgen og psykiatrien – et kritisk blikk på tendenser til reduksjonistisk og instrumentalistisk menneskesyn
 • Verdigrunnlaget i behandlingsyrker
 • Etiske utfordringer i feltet
 • Etisk refleksjon når verdier kolliderer


Lars Gunnar Lingås
fil dr / PhD

 • Sosionomutdanning fra 1973 og har vært aktivt med i fagutviklingen av sosialt arbeid i Norge gjennom undervisning, faglitterære bidrag og forskning.
 • Redaktør av Nordisk Sosialt Arbeid (1983-86) og redaksjonssjef i Universitetsforlaget (1990-1993).
 • Filosofisk doktorgrad fra Göteborgs universitet (1993) med avhandlingen "Etikk i sosialt arbeid - fra regler til diskurs".
 • Har skrevet en rekke artikler og bøker og redigert flere bøker om sosialpolitikk, sosialfaglige spørsmål, pedagogikk, humanisme, etikk og yrkesetikk.
 • Generalsekretær i Human-Etisk Forbund 1993-1997.
 • Representerte Arbeiderpartiet i bystyret i Holmestrand 1999-2007 og var styreleder i Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz 2005-2007.
 • Har siden 1997 drevet enkeltmannsforetak som forfatter og underviser med en rekke faste oppdrag for nordiske høgskoler og universiteter og organisasjoner.
 • Er nå eksternt tilknyttet Høgskolen i Vestfold som førsteamanuensis.

  Mer om Lars Gunnar Lingås: www.etikk.netTid: Tirsdag 4.oktober 2011, kl. 8:30

Sted: Studenthuset Driv, Tromsø

Pris: Kr. 800,- per person (inkluderer lunsj)

Vi beklager, men av kapasitetsårsaker kan vi dessverre ikke ta imot flere påmeldinger. Takk for interessen!
(Ta evt. kontakt med Hans-Peter på tlf 777 90 310 eller 777 90 400 dersom du/dere ønsker å bli satt på venteliste i tilfelle det skulle bli ledige plasser senere.)

Last ned informasjon.


© Sosialmedisinsk senter 2011